Köpvillkor

Då länken till köpt blankett levereras med e-post är det naturligtvis av yttersta vikt att e-postadressen fyllts i korrekt. Blankettbanken kan inte ta ansvar för felaktigt ifyllda e-postadresser.

Alltså: DUBBELKOLLA E-POSTADRESSEN!

Köpta dokument kan ej returneras eftersom de anses som brukade efter att de distribuerats.

Blankettbanken frånsäger sig allt ansvar för eventuella juridiska tvister kring avtal som upprättats med formulär från denna webbplats.
Allt ansvar för avtalens utformning åligger alltså alltid undertecknarna.

Blankettbanken frånsäger sig ansvar för blanketternas användning, att korrekt blankett använts och att den fyllts i på korrekt sätt.

Blankettbanken kan inte hållas ansvarig för ekonomisk eller annan skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles.

GARANTI

Är du missnöjd med en betald blankett, kontakta Blankettbanken på info@blankettbanken.se, berätta vad det är för fel på blanketten så får du pengarna tillbaka.

 

Upphovsrättsligt skyddat material
Blanketterna får inte läggas upp på annan server eller på annat sätt distribueras till tredje person, utan skriftligt tillstånd av producenten. Alla blanketter är copyright Blankettbanken.
Spridning av blanketter utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd kommer att polisanmälas.

Comments are closed.