Framtidsfullmakt

80,00 kr

Många människor drabbas förr eller senare av nedsatta funktioner, genom sjukdom, demens och annat, som gör att man inte längre har förmåga att ta hand om sina pengar och andra angelägenheter. Då är det bra om man skrivit en framtidsfullmakt innan, då kan man ha utsett någon som ska sköta allt (istället för god man). Man kan också i fullmakten skriva in saker som man vill ha gjorda. Vårt dokument innehåller olika mallar, förklaringar samt lagutdrag.

Artikelnr: 1029 Kategori: